Tilt Test

Tilt Test

Home Oferta assistencial Tilt Test

El Tilt Test és una tècnica d'estudi de possibles arítmies, no invasiu, que valora els canvis que es produeixen en la pressió arterial i la freqüència cardíaca durant la posició de peu prolongada. S'indica, fonamentalment, per l'estudi de pacients amb síncopes, amb sensació de mareig imminent però sense presentar-lo, i en l'estudi d'altres alteracions del sistema nerviós autònom.

S'utilitza una camilla basculant per inclinar-lo a 60º amb el cap amunt i es monotoritza la freqüència cardíaca i la pressió arterial duant la prova. Si la primera etapa de l'estudi és normal és probable que es decideixi administrar una mínima dosis d'un medicament vasodilatador sublingual.

La majoria dels pacients no experimenten cap complicació, excepte les possibles molèsties ocasionades per la reproducció dels símptomes tot i que la prova s'atura amb els primers símptomes.

Centres: