Vés al contingut

SERVEIS

Cerca especialitats

A CreuBlanca tenim una àmplia oferta d’especialitats mèdiques i quirúrgiques amb les quals podem cobrir totes les teves necessitats de salut.

Cerca l’especialitat per la inicial
Cerca per centre
Cerca per metge

Acupuntura

L’acupuntura és una tècnica de la medicina tradicional xinesa que es basa en la introducció d’agulles molt fines en determinats punts del cos per reduir el dolor i la inflamació. Les agulles actuen sobre el sistema nerviós perquè estimulen l’alliberament d’endorfines, que produeixen un efecte analgèsic i calmant.

Al·lergologia

L’al·lergologia és l’especialitat mèdica que estudia, diagnostica i tracta les patologies al·lèrgiques, que pateixen cada dia més de 10 milions de persones adultes. El diagnòstic en fases inicials de la malaltia permet controlar-ne els símptomes i evitar que progressin i se n’hi afegeixin, cosa que comporta la millora de la qualitat de vida dels nostres pacients.

Anestesiologia

L’anestesiologia és l’especialitat mèdica dedicada a l’atenció i cures especials i intensives del pacient abans, durant i després les intervencions quirúrgiques o altres procediments diagnòstics o terapèutics que requereixin la pràctica d’una anestèsia o sedació (endoscòpia, radiologia intervencionista etc.).

Angiologia i cirurgia vascular

L’angiologia és una especialitat medicoquirúrgica que s’encarrega de les malalties del sistema circulatori i limfàtic. Els nostres angiòlegs insisteixen en la importància de fer-se una revisió vascular a partir dels 50 anys per detectar i tractar, de manera precoç, qualsevol malaltia o patologia vascular. L’infart de miocardi, l’embòlia cerebral i el tromboembolisme pulmonar són malalties que provoquen problemes vasculars, i la seva detecció precoç és fonamental.

Cardiologia

La cardiologia és la branca de la medicina que se centra en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties que afecten el cor, els vasos sanguinis i el sistema circulatori. A CreuBlanca comptem amb una unitat especialitzada en cardiologia en què treballen conjuntament metges generalistes, cardiòlegs clínics, especialistes en imatge cardíaca i arritmòlegs.

Cirurgia general

La cirurgia general comprèn el diagnòstic i el tractament de malalties que es curen per mitjà de procediments quirúrgics. A CreuBlanca comptem amb una unitat especialitzada en cirurgia general en què treballen conjuntament especialistes en oncologia mamària, coloproctologia, paret abdominal i laparoscòpia.

Cirurgia maxil·lofacial

La cirurgia maxil·lofacial comprèn l’estudi preventiu, el diagnòstic, la cirurgia i el tractament de patologies o malalties congènites que afecten la mandíbula, la boca, el cap, el coll i les dents. El cirurgià maxil·lofacial tracta les lesions a causa de traumatismes i lesions, però també les patologies per malformacions congènites, tumors, infeccions o envelliment.

Cirurgia plàstica i reconstructiva

La cirurgia plàstica o estètica duu a terme la restauració de diverses zones del cos, per raó de salut o d’estètica. Els nostres cirurgians plàstics i reconstructius desenvolupen la seva tasca centrant-se a aconseguir un resultat estèticament òptim després de la intervenció.

Clínica del dolor

La clínica del dolor té una unitat especialitzada pròpia a CreuBlanca. Els nostres professionals de la unitat del dolor elaboraran un diagnòstic i pautaran un tractament per minimitzar els dolors crònics d’intensitat elevada que perjudiquen la teva qualitat de vida.