TAC Cardíac de Screening

TAC Cardíac de Screening

Home Oferta assistencial TAC Cardíac de Screening

El TAC cardíac és una exploració senzilla que només requereix que el pacient acudeixi en dejú. "La prova en si, no dura més de 20 segons. El pacient roman en repòs en una llitera instrumentalitzada amb diferents sensors mentre l'equip va prenent imatges que posteriorment es reconstruiran digitalment. L'administració del contrast per via endovenosa ens permet obtenir una imatge del cor amb tota la seva anatomia coronària i l'estructura vascular ", explica el Dr. Guillem Pons, responsable de la Unitat d'Imatge Cardíaca.

"Gràcies a la precisió d'escàners com els que tenim és possible dibuixar un mapa absolutament detallat i en 4 dimensions del nostre cor amb un sol batec. Podem visualitzar les artèries del cor i detectar la més mínima lesió. Si la exploració conclou amb un resultat satisfactori, podem assegurar que en un termini d'entre 3 i 5 anys el risc de patir un infart resulta mínim ", matisa el Dr. Xavier Alomar, cap de la Unitat de Radiologia.

A qui va dirigida la revisió?

El TAC cardíac de screening va dirigit a persones a partir de 35 anys, asimptomàtiques, és a dir que no presenten molèsties ni indicacions que puguin tenir problemes cardíacs, però que vulguin prevenir un possible infart.

TAC Cardíac de Screening 0