Estudi sòl pèlvic

Estudi sòl pèlvic

Home Oferta assistencial Estudi sòl pèlvic

L'estudi neurofisiològic del sòl pèlvic consisteix en un conjunt d'exàmens neurofisiològics que estudien el funcionament del sistema nerviós tant central (cervell, medul·la espinal ), com perifèric (troncs nerviosos, pudend intern, rectal inferior, arrels sacres:S2 - S4) .

Es realitzaran potencials evocats somestèsics de nervi pudend intern consistent en estimular el nervi dorsal del penis,o del clítoris, registrant la resposta a nivell cerebral. El pacient notarà com petits impulsos o batecs a zona genital. A nivell cranial es col·loquen dos electrodes de superfície iguals als utilitzats per a estudis electroencefalogràfics.

L'estudi electromiogràfic en musculatura pèlvica (bulbocavernós i esfínter anal) es realitza col·locant un electrode d'agulla en el múscul, notant el pacient una lleu punxada, menor que el d'una extracció o injecció, ja que no s'introdueix ni s'extreu cap líqui , sent necessari exclusivament per valorar el funcionament muscular.

L'estudi dels arcs reflexos sacres es realitza amb els electrodes adhesius col·locats en zona genital per realitzar potencials evocats i amb electrode d'agulla en músculs pèlvics aprofitant la punxada de l'estudi electromiogràfic. El pacient notarà els mateixos pulsos elèctrics utilitzats pels potencials evocats però en menor freqüència.

Tot el conjunt de l'estudi és perfectament tolerable , no existint defectes secundaris ni contraindicacions .

Permet estudiar l'origen neurològic de múltiples patologies de zona pèlvica com són : dolor , incontinència urinària i fecal , restrenyiment ... podent aplicar-se en conseqüència el tractament més específic per a cada patologia.

Centres: