Screening de càncer de mama

Screening de càncer de mama

Home Oferta assistencial Screening de càncer de mama

Screening de càncer de mama

Compra ara la teva revisió


Informació general


El càncer de mama es el tipus de càncer més freqüent en la dona, però si es diagnostica a temps existeixen moltes possibilitats de curació. Per això, Creu Blanca posa a disposició dels seus clients el Screening de càncer de mama.


A qui va dirigit?


Dones amb antecedents familiars de càncer de mama Dones amb marcadors genètics tumorals Dones amb mames denses o amb abundant teixit fibroglandular


En què consisteix


  • Exploració mèdica complerta realitzada per un metge de medicina general
  • Mamografia bilateral
  • Ressonància magnètica de mama amb contrast endovenós

Si fos necessari, analítica per l'estudi de marcadors genètics tumorals, biòpsies, ecografies o d'altres proves que el metge cregui oportuns.


Procés


A la hora acordada s'haurà de presentar en dejú en el centre on es realitzarà el xequeig Abans de començar la bateria de proves es visitarà amb el metge responsable del xequeig. Ell s'encarregarà de redactar l'historial clínic, qui li orientarà sobre quines proves li convenen més o quins especialistes hauria de visitar. També serà qui s'encarrega d'elaborar els informes finals i de fer les recomanacions mèdiques oportunes.

Una vegada s'acaba la visita, es realitzaran aquelles proves que requereixen dejú. Després de l'esmorzar es seguirà amb la resta de proves i es visitarà als especialistes, si així procedeix


Entrega de resultats


Una vegada realitzades totes les proves, el metge encarregat del reconeixement mèdic li farà una primera valoració dels resultats.


Compra ara la teva revisió


Informació sobre les proves


La mamografia bilateral


La mamografia no és més que una radiografia de les mames. No és una prova dolorosa, en tot cas, molesta, però molt ràpida.

És l'exploració més eficaç per detectar precoçment els tumors malignes de mama. També té limitacions, especialment en les dones joves amb mames denses.

Les mamografies són menys eficaces en la detecció de tumors de mama en dones joves degut a que les seves mames solent tenint un teixit glandular dens. És sobretot, a aquest segment de la població, a qui convé realitzar proves complementàries.


La ressonància magnètica de mama


L'avantatge de la RM, és que a diferència dels raigs X, no emet cap tipus de radiació. La pacient ha de jeure de boca terrosa a la camilla. Els pits s'introdueixen en uns forats. S'administrarà a través de via venosa el contrast. La camilla s'introduirà en el tub.

El tècnic li demanarà que no es mogui mentre es realitza la captura d'imatges. Cada imatge recollida mostra petits talls horitzontals dels teixits de mama. Una vegada recompilades totes les imatges es pot estudiar el pit des de diferents punts de vista. És una prova totalment indolora.


Ecografia mamària


L'estudi mitjançant ecografia permet distingir entre un tumor sòlid i un quist de mama (líquid). També millora la caracterització dels nòduls sòlids i permet la seva identificació a la mama densa.


Marcadors tumorals


A través de l'extracció de sang es pot comprovar si l'organisme està predisposat al desenvolupament de càncer de mama. Segons diversos estudis, el 80% de les famílies en els que hi ha casos múltiples de càncer mamari i ovàric tenen mutuacions del gen BRCA1. Altres estudis demostren que el gen BRCA2 és responsable del 35% dels càncers de mama hereditaris.

Aquesta analítica és solament necessària si disposa d'antecedents familiars.


Centre on es realitza


  • [Clínica Creu Blanca] (http://clinicacreublanca.es/), Barcelona.

Si vols més informació pots contactar amb Maria Carreira al 932 522 522.


Compra ara la teva revisió

Screening de càncer de mama 0