Estudi preoperatori

Estudi preoperatori

Home Oferta assistencial Estudi preoperatori

És una prova indispensable abans de realitzar qualsevol intervenció quirúrgica: Consta de:

  • analítica de sang (de vegades, també orina)
  • electrocardiograma
  • placa de tòrax

Centres:

Estudi preoperatori 0