Nutrició / Nutrició Esportistes

Nutrició / Nutrició Esportistes

Home Oferta assistencial Nutrició / Nutrició Esportistes

Nutrició / Nutrició Esportistes

Centers:

Nutrició per esportistes

La nutrició esportiva és una branca de la nutrició humana, que s’ha d’entendre amb l’objectiu d’establir uns patrons alimentaris equilibrats i adequats a les necessitats de l’esportista, la qual no es relaciona metodològicament amb la nutrició de pacients que cursen amb alguna patologia ni amb l’alimentació d’una persona sana. Es donen diferències evidents que fan que l’abordatge nutricional sigui diferent a l’aplicat a la població general.

Una d’aquestes diferències és la relació pes/alçada i massa grassa/massa magra, cosa que provoca que les mesures aplicades hagin de ser més precises, ja que és imprescindible a l’hora d’avaluar i realitzar comparatives tant amb paràmetres ideals com amb si mateixos al llarg del temps i sota intervenció nutricional i entrenaments específics.

A més a més, la nutrició esportiva ha estat reconeguda com a recolzament de l’entrenament i per una recuperació més ràpida i correcta. Per tant, s’ha de prendre consciència d’una alimentació correcta com a condició imprescindible per a poder realitzar un exercici físic en bones condicions i, conseqüentment, adquirir un rendiment òptim de l’esport.

PLANTEJAMENT

El plantejament de la consulta de nutrició per esportistes és oferir assessorament nutricional a diversos perfils:

 • A aquells joves esportistes que han de realitzar un canvi de constitució física.
 • A aquells esportistes que requereixen una supervisió de la seva alimentació i un programa pautat per la millora del seu rendiment i salut.
 • A aquells esportistes que ja han adquirit la constitució física necessària pel seu esport i pel manteniment de la mateixa amb un estat òptim de l’organisme o en el cas de necessitat d’un redireccionament o canvis en la intervenció nutricional.

ABORDATGE

L’abordatge de la consulta de nutrició per esportistes consisteix de manera resumida en:

 1. Avaluació nutricional de l’individu.

 2. Intervenció nutricional.

 3. Avaluació nutricional posterior i valoració dels canvis.

Avaluació complerta de l’estat nutricional de l’esportista

Conèixer quina és la situació nutricional de l’esportista és essencial de cara a diverses intervencions tant nutricionals com d’entrenament.

Per dur a terme l’avaluació complerta de l’estat nutricional de l’esportista es tindran en compte els següents paràmetres:

 • Antropometria: avaluació de la composició corporal i situació fisiopatològica.
 • Analítica recent: hematologia i bioquímica per conèixer l’estat metabòlic.
 • Història dietètica: valoració de la ingesta.
 • Història clínica: valoració de deficiències específiques de nutrients i interacció entre malaltia vs. fàrmacs vs. nutrients.
 • Informe psicosocial: avaluació de factors ambientals, socials, econòmics, educatius en convivència amb hàbits alimentaris.

Valoració i plantejament de la intervenció nutricional

De cara a una correcta valoració de la intervenció nutricional més adient, serà necessària una fitxa d’informació rellevant de l’esportista amb 2 punts a destacar:

 • Entrenament: tipus, categoria de l’esport, mesures antropomètriques bàsiques tipificades.
 • Objectiu de l’esportista: augmentar de pes, disminuir de pes, augmentar la massa muscular, etc.

Implantació de la intervenció nutricional

Un cop realitzada l’avaluació i valoració pertinents, es procedeix a la implantació del pla d’alimentació amb la planificació i distribució establertes per la presa dels diferents àpats, així com la suplementació nutricional, en el seu cas.

Avaluació nutricional posterior

 • Després de la implantació del pla nutricional, es procedeix al seguiment de l’estat nutricional de l’esportista amb diverses intervencions segons la necessitat:
 • Valoració de l’adaptació al pla nutricional.
 • Valoració de canvis en el pla nutricional.
 • Introducció de suplementació nutricional esportiva.
 • Adaptació a noves situacions i canvi del cronograma.
 • Educació nutricional i recomanacions.
 • Control de canvis fisiològics, morfològics, de somatotips, etc.
Nutrició / Nutrició Esportistes 0