Holter TA i Cardíac

Holter TA i Cardíac

Home Oferta assistencial Holter TA i Cardíac

El holter de tensió arterial (o MAPA) és el registre durant 24 hores de la tensió arterial que es realitza mitjançant la col·locació d'un aparell de toma de T.A. en el braç igual que el de la consulta i que va connectat a un receptor portàtil que pren la tensió arterial cada cert temps durant 24 hores i en el que quedan gravades les preses.

L'objectiu de l'estudi és:

  • Diagnòstic de H.T.A.
  • Control de tractament de la H.T.A. i valoració de necessitat de modificació terapèutica.
  • Estudi d'HIpotensió arterial en pacients hipertensos tractats i malalts amb hipotensió arterial.
  • Descartar H.T.A. de la bata blanca.
  • Seguiment de pacients hipertensos i de difícil control.
  • Hipertensió oculta (Síndrome de la bata blanca invers)

El holter cardíac o holter ECG és el registre electrocardiogràfic durant 24 hores que es realitza mitjançant la col·locació d'electrodes a la paret toràcica i conectats a un receptor portàtil durant 24h en el que queda gravada l'activitat cardíaca de 24h.

L'objectiu és l'estudi del transtorn del ritme cardíac que no s'observa a l'ECG de rutina:

  • Dolor toràcic, palpitacions o síncopes
  • Control de marcapassos
  • Avaluar els tractaments de les arítmies
  • Estudi de possibles alteracions del ritme cardíac

Centres: