Escoliograma i Telemetria

Escoliograma i Telemetria

Home Oferta assistencial Escoliograma i Telemetria

Són radiografies de tota la columna o de les extremitats inferiors. No es precisa cap reparació.

L'escoliograma mostra tota la columna vertebral complerta, per valorar desviacions o curvatures anòmales.

La telemetria mostra ambdues extremitats inferiors (EEII) i s'utilitza per valoració de dismetries i altres alteracions.

Centres: