Electroencefalografia

Electroencefalografia

Home Oferta assistencial Electroencefalografia

Electroencefalograma

Permet enregistrar l'activitat elèctrica cerebral en estat de vigília. Es col·loquen uns electrodes en el cap del pacient, que van incorporats a una malla, als quals se'ls aplica gel conductor. És una prova indolora i sense efectes secundaris i sense límit d'edat. Es precisa la col·laboració del pacient mitjançant diferents maniobres: obrir i tancar els ulls, respiracions ràpides, estimulació amb llum. La duració de la prova és d'uns 30 minuts.

Electroencefalograma amb privació del son

Es realitza un electroencefalograma a primera hora del matí, sense haver dormit la nit anterior. La prova dura uns 60-90 minuts durant els quals el pacient ha d'estar despert a l'inici de la prova seguint les indicacions del pers onal d'infermeria.

Centres:

Electroencefalografia 0