Onco Full Body

Onco Full Body

Home Oferta assistencial Onco Full Body

Revisió del Càncer / Onco Full Body

Preparació

Descripció

L'Onco Full Body ve a conformar-se com una de les millors opcions en la prevenció del càncer asimptomàtic, és a dir, el 95% d'ells en les fases incipients i on els tractaments tenen resultats de curació altíssims en comparació amb la detecció i diagnòstic més avançat. Amb aquest sistema s'obre una nova era en els screenings per la detecció precoç de lesions oncològiques.

A qui va dirigit?

No hi ha guies especifiques que indiquin quins pacients són els més indicats, però es podria dir que aquells que tenen factors de risc de patir càncer. Aquests grups inclouen:

  • Individus amb antecedents familiars de càncer
  • Fumadors / Ex-fumadors

Protocol

  • Exploració Mèdica complerta
  • Analítica de sang i Orina: Hematologia, Estudi d'Anèmia, Control Renal, Lipídic, Hepàtic (Funció Hepàtica i Valoració Protèica), CK, LDH, Orina, Funció Tiroidea, Funcin Insulínica, Estudi Hepatitis, Marcadors Tumorals (CEA [marcador genèric], CA-19.9 [Marcador Gastrointestinal] i PSA [marcador de Pròstata] en Homes i CA-125 [marcador de càncer d'ovari] en dones)
  • Ecografia abdominal
  • Mamografia opcional (en dones)
  • TAC toràcic
  • Colonoscòpia virtual
  • RMN de cos sencer (crani, tòrax, abdomen)

Els TAC es fan amb el TAC Aquilion Vision: l'escàner més avançat del mercat.

Preparació

Per la realització de la colonoscòpia virtual és necessari fer una dieta pobre en residus els 3 dies previs a la prova, a més de la ingesta del GASTROGRAFIN. Veure preparació. El dia indicat haurà de venir en dejú de 6 hores.