Gastroscòpia amb Sedació

Gastroscòpia amb Sedació

Home Oferta assistencial Gastroscòpia amb Sedació

Aquesta prova permet la visualització i tractament, si és precís, de l'esòfag, estòmag i l'inici del duodè. A més, l'exploració permet la realització de biòpsies, extirpació de lesions... Es realitza habitualment sota sedació introduint un tub per la boca del pacient.

La prova té una duració d'uns 15 minuts.

Per la seva realització solament requereix dejuni de 6-8 hores.

Centres: