Certificats ordinaris

Certificats ordinaris

Home Oferta assistencial Certificats ordinaris

Es realitzan certificats per la obtenció de la residència a estrangers (en aquest cas aportar passaport), es fan certificats per treballs que no requereixen esforç físic (bàsicament treballs d'oficina), certificats per poder casar-se...

Sempre s'ha de presentar el DNI

Temps estimat: 15 minuts

Centres:

Certificats ordinaris 0