TAC Coronari- Coronariografia no Invasiva

TAC Coronari- Coronariografia no Invasiva

Home Oferta assistencial TAC Coronari- Coronariografia no Invasiva

TAC Coronari- Coronariografia no Invasiva

Centres:

La coronariografia es una prova que permet avaluar a l'especialista l'estat de les artèries coronàries: obstruccions, estretaments, severitat de les lesions, número d'artèries afectades...