Rehabilitació Clínica

Rehabilitació Clínica

Home Oferta assistencial Rehabilitació Clínica

A quins pacients se'ls recomana la Rehabilitació Clínica?


 1. Pacients postquirúrgicos en els quals es necessita una ràpida mobilització de les estructures anatòmiques que s'han vist compromeses per la mateixa cirurgia
 2. Pacients amb llargs períodes de encamado sigui com sigui l'etiologia de la malaltia de base.

L'enfocament de la Rehabilitació durant l'Hospitalització és


1. Disminuir les complicacions


 • a nivell muscular - contractures
 • a nivell dèrmic - ulceres
 • a nivell articular - rigideses i/o alteracions motores
 • a nivell pulmonar

2. Accelerar el procés de recuperació


Amb quins mitjans compta la Unitat?


 • Mecanismes de mobilitat passiva (artromotores)
 • Bastons anglesos
 • Caminadors
 • Ortesis

Sent bàsica i indispensable la funció del fisioterapeuta com mig principal del servei. El contacte humà ajuda notablement a l'assoliment dels objectius i estimula al pacient a aconseguir-los en el més curt espai de temps.


Quines tècniques s'utilitzen?


 1. Cinesiterapia
 2. Electroterapia
 3. Massatge
 4. Mecanoterapia
 5. Termoterapia
 6. Crioterapia
 7. Embenatges
 8. Mobilitzacions passives assistides
 9. Reeducació locomotora i/o respiratòria.

Quins avantatges suposa fer la Rehabilitació en la Clínica?


'image' 1. Aconseguir les metes protocol·làries de la cirurgia de la forma menys traumàtica i més ràpida possible.


'image' 2. Accelerar el procés de rehabilitació.


'image' 3. Aconseguir integrar al pacient de la millor forma possible a la seva vida diària.


Un tret diferencial de Creu Blanca respecte a la Rehabilitació Clínica


Encara que existeixen protocols d'actuació postquirúrgicos, aquest tipus de rehabilitació és individual i personificada. Depenem de les necessitats específiques de cada pacient.

Per tant, màxima individualització i adaptació a cada pacient i circumstàncies.


El nostre Rehabilitador Clínic


'Image'


Germán Muñoz Cacho Responsable de Fisioteràpia