Vés al contingut
Inicio | Blog | La RMN prostàtica és una tècnica d’alt valor predictiu en el diagnòstic del càncer de pròstata

La RMN prostàtica és una tècnica d’alt valor predictiu en el diagnòstic del càncer de pròstata

SONY DSC
04 abr. 2016
1 Min
CreuBlanca
  • La RMN prostàtica, abans de la biòpsia o solament en els casos de sospita de la biòpsia?
  • La RMN prostàtica ofereix una precisió diagnòstica d’alta especificitat tant en la localització com en l’estadiatge del tumor
  • La RMN pot evitar procediments invasius (biòpsies de repetició, prostatectomia)

Aquestes i altres qüestions es van debatre a la Jornada RMN multiparamètrica i Càncer de Pròstata organitzada pel Grup Creu Blanca el passat 1d’Abril.

El càncer de pròstata és el segon tipus de càncer més comú en homes. La detecció precoç d’aquest tipus de càncer es realitza per la prova en sang del PSA i tacte rectal. En els casos sospitosos es realitza una biòpsia de pròstata, que consisteix en l’extracció d’una mostra de teixit. No obstant, la biòpsia de pròstata no és una tècnica específica ni d’alta sensibilitat, ja que solament s’obté petites mostres de teixit prostàtic.

El ventall de tractaments actuals inclou cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia o una combinació de totes, i la seva elecció es realitza sense saber, de manera precisa, fins a on arriba la malaltia. En alguns casos, els pacients són sotmesos, innecessàriament, a tractaments molt agressius que provoquen efectes secundaris severs com impotència sexual i incontinència. En aquest sentit, disposar d’un bon diagnòstic significaria reduir el nombre de prostatectomies radicals.

En aquest contect, la irrupció de la RMN prostàtiva realitzada amb equips de 3T es perfila com la nova tècnica d’elecció per la seva especificitat i sensibilitat en la localització, agressivitat i estadiatge dels tumors prostàtic. No obstant, i a l’espera d’establor un protocol clínic sobre si s’ha de realitzar abans d’una primera biòpsia o solament en aquells casos de sospita persistent, els experts coincideixen en afirmar que l’aportació més significativa de la RMN és el seu valor predictiu per determinar l’existència o no de càncer.

Tags:

Diagnòstic per la Imatge
Ressonància Magnètica