Vés al contingut
Inicio | Blog | Què és l’Obesitat?

Què és l’Obesitat?

PORTADAS WEB_obesitat
https://creu-blanca.es/wp-content/uploads/em_Dr_GastoneZucchiatti.jpg
Gastone Zucchiatti
Especialista en Medicina General, control de pes i tabaquisme. Assistència al Servei d'Urgències.
07 març 2024
5 Min
Consells de salut
  • L’OMS defineix l’obesitat com “una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut”.

 

L’obesitat i el sobrepès han arribat a proporcions catalogades com a “epidèmiques” i l’Atles Mundial d’Obesitat 2023 prediu que més de 4.000 milions de persones en el món, és a dir, el 51% de la població global, patiran sobrepès i obesitat en 2035.

Per a millorar la predicció de la malaltia és important començar per parlar d’ella i erradicar l’estigma que l’envolta, ja que l’obesitat, a part de ser una malaltia crònica, és també l’origen de múltiples problemes de salut.

Definició i Causes de l’obesitat

L’obesitat és una malaltia crònica progressiva. S’accepta, generalment, que la causa de l’obesitat és un desequilibri energètic entre les calories que es consumeixen i les calories que es gasten, per la qual cosa el cos emmagatzema l’excés de calories en forma de greix.

Es tracta d’una malaltia multifactorial i complexa, en la qual no intervenen únicament l’alimentació i l’exercici, sinó que també depèn de múltiples agents biològics com la genètica, la composició corporal, el metabolisme, la gestió de l’estrès i els trastorns intrínsecs del son, que predisposen a guanyar pes. També poden influir factors socioculturals (nivell educacional i d’ingressos), factors conductuals i certs medicaments.

Símptomes

El símptoma més obvi de l’obesitat és l’augment de pes. La resta de símptomes van lligats a aquest principal, i poden ser: dolors de les articulacions o l’esquena, suor excessiva, dificultat per a dormir, fatiga, sensació de falta d’aire, depressió i infeccions en els plecs cutanis.

Com es diagnostica l’obesitat

L’obesitat ha de ser avaluada per un metge especialista, ja que té la capacitat d’abordar la malaltia en la seva completa dimensió.

Després de realitzar un historial clínic complet i personalitzat, on es tenen en compte els antecedents familiars i personals, el metge procedeix a l‘estudi antropomètric. Aquest comprèn una sèrie de proves diagnòstiques que permeten avaluar l’estat de salut general del pacient, sobretot a nivell ossi, muscular i nutritiu.

L’Índex de Massa Corporal (IMC) és l’indicador més conegut per a diagnosticar l’obesitat i s’obté dividint el pes de la persona entre l’alçada al quadrat. Si el resultat obtingut oscil·la entre el 25 i el 30 significa que existeix sobrepès, mentre que si és major de 30 parlem d’obesitat.

El Test de Bioimpedancia permet mesurar el percentatge de greix que es troba entre la pell i els òrgans, així com el percentatge de múscul i aigua corporal. Aquesta prova es realitza en totes les sessions a les quals acudeixi el pacient per a mesurar el seu grau d’evolució i resposta davant el tractament.

El metge pot sol·licitar la realització de proves analítiques per a avaluar altres paràmetres relacionats amb l’obesitat que estan causant aquest augment de pes, com per exemple la presència de colesterol o diabetis.

Tractament de l’obesitat

En el cas que les proves diagnòstiques siguin positives, es plantejarà un tractament específic i personalitzat. El tractament es dissenya en funció de les causes que han conduït al desenvolupament de la patologia, fixant un objectiu específic per a aconseguir el pes ideal.

Entre les opcions més comunes, es troba la creació d’un pla nutricional personalitzat i l’orientació sobre activitats físiques. Aquest pla pot anar adaptant-se en funció de com respon cada cos. A més, per a complementar-ho, avui dia existeixen molts fàrmacs que ens poden ajudar a arribar al nostre pes ideal, bé sigui augmentant la sacietat (regulant l’apetit) o disminuint l’absorció de greix de la dieta.

En les sessions de seguiment, el metge pot avaluar com evoluciona el pacient, tant a nivell físic com mental. La durada de la teràpia per a perdre pes dependrà de la situació clínica de cada pacient.

És important que el tractament el realitzi i planegi un metge especialista i no es busquin solucions fora de l’àmbit sanitari, com a Internet o remeis casolans, ja que pot tenir un gran impacte en la salut.

Conseqüències

L’obesitat és l’origen de múltiples problemes de salut a diversos nivells: de l’aparell circulatori (com a hipertensió, cardiopaties), endocrinològic (com la diabetis), gastrointestinal, neurològic (com a accidents vascular cerebrals), respiratori (com a apnea del son), urològic (com a insuficiència renal crònica), osteoarticular (com a dolors d’esquena), i causant també diversos tipus de càncer.
Aquesta malaltia també pot tenir un impacte mental en la persona, augmentant els seus símptomes d’ansietat o depressió.

Així que, si com a societat destinem més recursos a diagnosticar i tractar l’obesitat, també estarem contribuint a frenar l’avanç d’altres patologies associades.

Prevenció

Moltes de les causes de sobrepès i obesitat són prevenibles i reversibles. Encara que existeixen altres factors, la causa fonamental de l’obesitat és un desequilibri energètic entre calories consumides i gastades. Per això, pot ajudar a prevenir la malaltia: la reducció de greixos i sucres; menjar mes fruites, hortalisses, llegums, cereals integrals i fruita seca diàriament; i la pràctica regular d’exercici físic (60 minuts diaris per als nens i 150 minuts setmanals per als adults).

També pot ajudar acudir a un psicòleg, per tal de prevenir o afrontar la malaltia, bregar amb l’ansietat que va lligat en molts casos a l’obesitat, i aconseguir els objectius de pèrdua de pes.

Per a saber més sobre l’obesitat, llegeix l’artícle del Dr. Zucchiatti sobre com tracten els metges de CreuBlanca aquesta malaltia crónica:
https://creu-blanca.es/ca/blog/obesitat-com-tracten-els-metges-la-malaltia-cronica-que-afecta-el-25-de-la-poblacio/

A la Unitat d’Obesitat i Control de pes de CreuBlanca es tracta l’obesitat de manera integral, estudiant el funcionament de l’organisme i avaluant el tractament al qual millor respon cada cos. D’aquesta manera s’aconsegueix erradicar l’obesitat i les patologies associades a aquesta. Demana cita i consulta el teu cas.

Tags:

Dietètica i Nutrició
Obesitat
Sobrepès