Seguretat Privada

Seguretat Privada

Home Oferta assistencial Seguretat Privada

Es realitzan els dos certificats existents en aquest camp.

1) Certificat de proves per l'accés al cos

Es requereix únicament el DNI i en l'estudi entra un ECG

2) Certificat per la obtenció de la titulació

A parte del DNI també es necessiten 2 fotografies iguals i recents.

Centres:

Seguretat privada 0