Radiologia Intervencionista

Radiologia Intervencionista

Home Oferta assistencial Radiologia Intervencionista

Radiologia Intervencionista

Aquesta Unitat està dotada amb les últimes tecnologies per realitzar estudis angiogràfics a nivell de sistema nerviós central i perifèric, així com amb tot el material necessari que ens permet realitzar diagnòstics i tractaments. Concretament a l'àrea cardiològica es realitzan cateterismes cardíacs i angioplàsties coronàries.

Radiologia Intervencionista 0