grupo creu-blanca

RMN Triple Screening

Home RMN Triple Screening

RMN Triple Screening

L

La Ressonància Triple Screening ofereix l'última novetat en l'estudi cardíac per Ressonància Magética.

Va dirigida a descartar les tres causes principals de mort sobtada:

  • La miocardiopatia hipertròfica
  • La displàsia aritmogènica ventricular dreta
  • L'origen anòmal de les artèries coronàries

L'avantatge d'aquesta exploració és que agrupa en un únic examen les seqüències d'estudi necessàries per a la detecció de les tres anomalies especificades anteriorment, constituint el que anomenem una exploració de "triple screening".

La Ressonància Magnètica és una tècnica d'imatge no invasiva, que no suposa cap molèstia o dolor mentre es practica, i totalment innòcua ja que no és emissora de radiacions ionitzants.