grupo creu-blanca

Preparació Rectoscòpia

Home Preparació Rectoscòpia

Preparació Rectoscòpia

DESCARREGAR PDF

MEDICACIÓ NECESSÀRIA: 2 FISIONEMA CASSEN 250cc

DIA ANTERIOR A LA PROVA: La nit anterior a la prova administrar-se un FISIONEMA CASSEN 250cc.

DIA DE LA PROVA: Administrar-se un FISIONEMA CASSEN 250cc 2 hores abans de la prova.