Medicina Nuclear

Medicina Nuclear

Home Oferta assistencial Medicina Nuclear

Descripció de la prova

Els estudis de Mediicina Nuclear (gammagrafies) són mètodes de Diagnòstic per la Imatgeq que utilitzan isòtops radioactius. Es prescriuen per detectar alteracions tant morfològiques com en especial funcionals dels diferents òrgans i sistemes. En funció dels tipus de radiotraçadors utilitzats, les gammagrafies permeten visualitzar l'estructura i funció dels diferents òrgans i sistemes.

Exploracions que es realitzan

  • Estudis del Sistema Nerviós central
  • Estudis de Cardiologia
  • Estudis ossis
  • Estudis digestius
  • Estudis del sistema endocrí
  • Estudis d'inflamació-infecció-tumoral
  • Estudis del sistema limfàtic
  • Estudis pulmonars
  • Estudis urològics
  • Tractament local de la sinovitis mitjaçant radiosinoviortesis

Protocol

Per realitzar una gammagrafia s'administra un radiotraçador per via endovenosa, que serà diferent segons la indicació mèdica, i després d'un temps variable, s'adquireixen imatges en les gammacàmaras que posteriorment seran valorades per l'especialista en Medicina Nuclear. Una vegada finalitzada la prova el pacient pot retornar a la seva activitat normal. La mínima radioactivitat utilitzada desapareixerà de l'organisme en poques hores a través de la orina i la deposició.

Tractament local de la sinovitis mitjançant radiosinoviortesi

La radiosinoviortesi és una opció que ofereix la Medicina Nuclear pel tractament local de la inflamació sinovial (sinovitis), mitjançant l'administració intra-articular de radiotraçador. El seu objectiu és disminuir i controlar la inflamació articular i les seves manifestacions (dolor, vessament articular de repetició), sense actuar directament contra la causa de la malaltia, així com reduir l'ús d'antiinflamatoris.

Centres:

Medicina Nuclear 0