Radiologia Contrastada

Radiologia Contrastada

Home Oferta assistencial Radiologia Contrastada

La Radiologia Digital Contrastada utilitza la mateixa tècnica de la Radiologia Convencional Digitalitzada ampliant-la amb l'administració de contrast radiològics per poder visualitzar els diferents òrgans a estudiar.

  • Trànsit intestinal
  • Histerosalpingografia
  • Sialografia
  • Cistografia
  • Uretrografia
  • Pielografia
  • Fistulografia
  • Enema Opac

Trànsit intestinal

A partir de diverses radiografies es pot visualitzar l'esòfag, l'estómac i l'intestí prim després d'haver ingerit un contrast que serveix per a que les parets de tots els òrgans siguin visibles a les radiografies.

Indicacions

Aquesta prova es prescriu quan hi ha sospita de lesions com úlceres, gastritis, hèrnis d'hiat, tumors, diverticles...

Histerosalpingografia

La histerosalpingografía és una radiografia que requereix de contrast i que permet visualitzar les trompes de Falopi (si estan obstruides o inflamades) i l' úter (tamany, forma, estructura).

Sialografia

És una exploració radiològica que gràcies al contrast que se li administra al pacient permet visualitzar els conductes de les glàndules salivars paròtides i submaxil·lars.

Preparació prèvia

No requereix preparació prèvia. El dia de la prova ha de portar una llimona. El suc de la llimona estimula la producció de saliva.

Cistografia

La cistografia és una prova radiològica en la qual s'administra contrast per poder observar amb total nitidesa l'estructura i forma de la bufeta.

Uretrografia

Gràcies a aquesta exploració és possible visualitzar el pas de la orina a través de la uretra i detectar possibles estretaments del tracte urinari inferior.

Pielografia

És una prova que estudia els ronyons, la bufeta i els urèters (els conductes que transportan la orina des dels ronyons fins la bufeta) mitjançant raigs X.

Preparació prèvia

Preparació

Fistulografia

És una radiografia que requereix de l'aplicació d'un contrast radiopac directament a l'orifici de la fístula amb l'objectiu de demostrar l'existència de la fístula i la seva morfologia. És primordial que l'orifici de la fístula estigui obert i que supori en el moment de fer la prova.

Enema Opac

Mitjançant diferents radiografies es pot visualitzar a l'intestí gros prèvia ingesta d'un preparat de contrast. Preparació

Centres: