Colonoscòpia amb Sedació

Colonoscòpia amb Sedació

Home Oferta assistencial Colonoscòpia amb Sedació

Descripció de la prova

Aquesta prova s'utilitza per la visualització i tractament, si és precís, del colon des de l'anus fins el fons del cec. A més, l'exploració permet la realització de biòpsies, extirpació de lesions... Es realitza habitualment sota sedació introduint un tub per l'anus del pacient. La prova dura uns 30 minuts.

Indicacions

Es recomana la colonoscòpia òptica a:

  • Persones que poden tenir patologia greu.
  • Persones que sagnan a l'anar de ventre.
  • Persones amb anèmia sense causa coneguda.

Protocol

El dia abans de l'exploració el pacient ha de prendre un laxant per garantir que l'intestí estigui completament net. Sis hores abans de la prova no s'ha d'ingerir cap aliment ja sigui sòlid o líquid. Tot i que és una prova que no requereix d'hospitalització, es sedarà al pacient per reduir les molèsties. Se li estirarà a la camilla i el metge introduirà el colonoscopi per l'anus i poc a poc l'anirà deslizant per tot l'intestí. Si és necessari s'extreuran possibles pòlips per analitzar. En una hora el pacient pot tornar a casa.

Centres:

Colonoscòpia amb Sedació 0