grupo creu-blanca

RMN Neurografía

Home RMN Neurografía

RMN Neurografia

Gràcies a l'adquisició de vàries unitats de Ressonància Magnètica de 3 tesles i a l'aplicació de noves seqüències en desenvolupament específiques per l'estudi de nervis (DESS,SPACE STIR 3D, DIFUSION) actualment podem estudiar la morfologia, trajectòria, grossor, mobilitat i relació dels nervis perifèrics amb les estructures adjacents, així com valorar tumoracions sòlides i quístiques intraneurals o compressions extrínseques del mateix.

A Creu Blanca oferim l'estudi per imatge mitjançant MRN en alta ressolució de múltiples nervis perifèrics, plexe braquial, plexe lumbosacra, nervi ciàtic i les seves rames, radial, cubital i mitjà, així com la repercussió - denervació de les masses musculars depenents d'ells.

L'estudi de MRN estaria indicat en aquells pacients amb sospita de sd piramida, lumbociatalgias d'origen no aclarides, paràlisis agudes d'origen traumàtic o d'altre origen, sd de desfiladero o cervicotoràcic, neuràlgies del pudendo, etc.

Presentem a continucació una sèrie de casos realitzats al nostre centre a l'últim any.