grupo creu-blanca

RMN Mapeo de Cartílago / T1 y T2 Mapping

Home RMN Mapeo de Cartílago / T1 y T2 Mapping

RMN Mapeig de Cartílag / T1 i T2 Mapping

El cartílag és un teixit situat superficialment a la cortical ossia a nivell de les superfícies articulars que té com a objectiu protegir l'os dels impactes normals que passen durant el moviment articular.

El cartílag és un teixit avascular (no tenen vasos) format en el seu interior per un soport de teixit fibroconectiu que li dóna l'estructura. Al seu voltant es troben els proteinglicans i els condrocitos.

Durant el pas del temps i després de múltiples traumatismes, el cartílag es pot trencar, degenerar-se i tornar a desaparèixer deixant exposada a la cortical ossia articular, treball pel que no està preparat.

La RM és una de les poques tècniques d'imatge que ens permeten valorar l'estat del cartílag abans de que comenci l'artrosis i degeneració articular, així com les lesions agudes del mateix.

Des dels inicis de la RM podíem valorar el cartílag mitjançant seqüències anatòmiques en T1 i T2. Amb l'entrada de les noves RM d'1,5 i 3 tesles hem anat dia a dia valorant millor l'estat dels cartílags articulars podent delimitar amb més precisió petites fisures, ruptures i desprendiments condrals.

En els últims anys han aparegut noves seqüències de RM que ens permeten valorar l'estat de l'interior del cartílag abans de que es trenqui.

Les anomanades T2 MAPPING són seqüències en T2 multieco que mitjançant un càlcul matemàtic obtenen una nova imatge paramètrica que ens dóna el valorar del te del cartílag. Aquesta seqüència ens informa de l'estat del teixit fibroconectiu o de l'esquelet que forma el cartílag, així com les cicatrius que existeixen en el seu interior.