Neurofisiologia

Home Especialitats Neurofisiologia

Neurofisiologia

Centres:

La neurofisiologia és la disciplina mèdica que s'encarrega de l'estudi del sistema nerviós. El sistema nerviós es divideix en sistema nerviós perifèric i sistema nerviós central.

L'estudi del sistema nerviós central

Per dur a terme l'estudi del sistema nerviós central Creu Blanca compta amb una unitat específica on es realitzen les següents proves:

Electroencefalogrames

Potencials evocats

Polisomnografia diürna

Polisomnografia nocturna

L'estudi del Sistema Nerviós Perifèric

Per a l'estudi del sistema nerviós perifèric Creu Blanca realitza 3 proves:

Electromiografia

Electroneurografia

Electromiografia de fibra única. Aquesta última prova, molt específica, es realitza en molt pocs centres privats, ja que és una prova d'última generació.