RMN Linfografía

RMN Linfografía

Home Àrea Professional RMN Linfografía

RMN Linfografia

El sistema limfàtic manté l'equilibri dels líquids del cos. Quan no funciona correctament, bé perquè està malmès, bé perquè està bloquejat, el líquid s'acumula en els teixits causant una inflamació anomenada limfedema.

Fins fa poc només oferíem la possibilitat d'estudiar i diagnosticar el limfedema a través de la limfogammagrafia, prova destacada dins de la Medicina Nuclear, però gràcies a l'adquisició de ressonàncies de 3 Tesles, i a causa de la seva potència, és possible detectar, mitjançant aquest mètode, les causes de la inflamació de les extremitats o qualsevol altra part del cos, determinant el nòdul o vas limfàtic causant d'aquesta anomalia amb molta més precisió que amb la Medicina Nuclear. La ressonància és molt més concreta que la linfografía isotòpica, i ja són molts els especialistes que opten per realitzar aquesta prova com a primera opció diagnòstica, amb l'afegit pel pacient que no rep cap tipus de radioactivitat, ja que les ressonàncies funcionen a través d'ones magnètiques i no a través de raigs X.

Descripció de la prova

Després de la injecció del contrast subcutani es procedeix a la opacificació dels limfàtics de la zona puncionada, sent més intens a major drenatge dels mateixos. Posteriorment realitzem imatges de ressonància magnètica de la zona estudiada mitjançant la utilització d'ones electromagnètiques emeses per la màquina de RM, aplicades sobre el cos i rebudes per una antena situada a sobre del cos, posteriorment amb aquesta informació es procedeix a reconstruir unes imatges que permetran visualitzar els vasos limfàtics.