RMN Abdominal

RMN Abdominal

Home Àrea Professional RMN Abdominal

RMN Abdominal

A nivell de cavitat abdominal la Ressonància Magnètica pot proporcionar-nos informació sobre la morfologia, tamany i estructura de les diferents vísceres abdominals (fetge, melsa, pàncrees, ronyons...), vasos, vias biliars i urinàries així com les estructures musculotendinoses que les albergan.

Cada estudi es planifica en funció de la patologia que volem analitzar, així a més de visualitzar i analitzar cada una de les estructures abdominals, farem seqüències de difusió i seqüències selectives (colàngio- RM per l'estudi de vies biliars, entero-RM per l'estudi de la patologia inflamatòria intestinal, etc...) que ens permetran un estudi més selectiu i un diagnòstic més exacte.

És habitual l'administració de contrast e.v. per l'estudi de determinades lesions, especialment en la patologia tumoral.