RMN para control de prótesis mamarias

RMN para control de prótesis mamarias

Home Àrea Professional RMN para control de prótesis mamarias

RMN per control de pròtesis mamàries

Pròtesis Mamàries : Com i per què es trenquen

L'augment de pits sol realitzar-se per una millora de la plenitud, autoestima i seguretat de la dona. Les causes més habituals que comporten un augment de mames són: asimetria mamària, mames no desenvolupades (aplàsia), mames poc desenvolupades a la pubertat (hipoplàsia), pèrdua de volum després d'aprimaments, post part o edat (ptosis) o post mastectomies per neoplàsies.

Després de la implantació, les pròtesis de mama tipus PIP, SEBBIN, SILIMED, MC Ghan, CUI o PERTESSE, han de ser controlades de forma regular atès que no és inhabitual que es trenquin (el risc general conegut de trencament de la pròtesi és del 62% als 10 anys, 71 % als 14 anys i 95 % als 20 anys, en cas de correspondre a pròtesis de tipus PIP, s'ha vist que es trenquen amb una freqüència molt més gran, i les pròtesis tipus SEBBIN estan encara en investigació).

Les pròtesis poden ser implantades a nivell subglandular, sufacial i submuscular. La pròtesi de mama es pot trencar per diferents motius. Els més comuns són: desgast de l'implant, traumatisme, contractura o fibrosi capsular excessiva. Pot no donar simptomatologia o bé, es pot manifestar en forma de disminució en la grandària del pit, alteració en el seu contorn, dolor, asimetries o bultomes. Actualment s'està plantejant si les pròtesis PIP han de ser retirades de forma sistemàtica o han de ser controlades de forma més rigorosa que altres models. El Ministeri de Sanitat Espanyol, en l'actualitat, està recomanant el seu control rigorós.

Està àmpliament documentat que les pròtesis de mama un cop implantades creen una reacció inflamatòria en forma d'una fina capa fibrosa al seu voltant anomenada càpsula externa. Aquesta càpsula pot engrossir i alterar la forma de la pròtesi (contractura protèsica). La pacient referirà dolor i alteració en la morfologia de la pròtesi.

En cas de flacciditat o trencament de la càpsula externa ens trobem davant d'una herniació de la pròtesi donant com simptomatologia un nòdul o massa intramamària.

Si hi ha un trencament de la càpsula protèsica i integritat de la càpsula fibrosa, la silicona sortirà i ES situarà entre les dues càpsules i el líquid que hi ha habitualment entre les dues càpsules podrà entrar a l'interior de la pròtesi de silicona (trencament intracapsular).

Si la silicona fugida a través de la càpsula fibrosa passa al teixit gras pericapsular i als ganglis limfàtics adjacents (trencament extracapsular), aquesta silicona crea una reacció inflamatòria al seu voltant en forma de fibrosi i edema, per aquest motiu han de ser retirades quan es trenquen. La silicona pot arribar a altres parts del cos (migració) i crear-hi una reacció inflamatòria.

Com podem controlar la integritat de les pròtesis?

El diagnòstic per la imatge sol ser el millor mètode per al seu control ja que l'exploració física és insensible. La mamografia té una baixa sensibilitat per detectar trencament d'implants extracapsulars, sent impossible detectar les ruptures intracapsulars, sent per això una mala tècnica.

L'ecografia té una sensibilitat del 59-85% per a la detecció de trencaments de pròtesis d'implants de mama intra i extracapsulars i amb una especificitat del 55-79%, sent per això una tècnica intermèdia. La ressonància magnètica resulta ser la tècnica més sensible i específica que existeix actualment per a la detecció de trencaments de pròtesis intra i extracapsulars. Disposem de protocols específics que ens permeten realitzar o eliminar la imatge de la silicona que hi ha en les pròtesis. En cas de trencaments intra o extracapsulars podem visualitzar clarament la localització de les partícules de silicona. En els trencaments intracapsulars estarien entre la càpsula fibrosa i la pròtesi o partícules d'aigua dins de la pròtesi i en els trencaments extracapsulars estarien per fora de la càpsula fibrosa, en els ganglis locals o migració de la silicona a estructures adjacents.

També disposem de protocols que ens permeten visualitzar l'aigua que es situa al voltant dels teixits en forma d'edema com a signe de reacció inflamatòria a cos estrany com seria la silicona quan es situa per fora de la pròtesi per trencament extracapsular.