RMN Difusión

RMN Difusión

Home Àrea Professional RMN Difusión

RMN amb seqüències de Difusió

Les seqüències convencionals de RMN serveixen per detectar els àtoms d'hidrogen a l'organisme.

En les seqüències de difusió s'estudia el moviment de les partícules d'aigua a l'organisme (contenen hidrogen).

Com és sabut, les cèl·lules tumorals, al ser més grans, tenen menor moviment de les partícules d'hidrogen, per tant en seqüències de difusió es podran visualitzar perfectament, diferenciant-se del teixit normal.

Aquestes seqüències es solen realitzar sense contrast.